Barnplacering

Ansöka om plats på Sandtrollets Förskola


Du kan ansöka om plats för ditt barn hos oss via Landskrona kommun och deras hemsida.


Så fort du vet att du vill ha en plats hos oss så rekommenderar vi att ni ansöker omgående då det ofta är kö.


Har ni övriga frågor angående barnplaceringar kontaktar ni Christina Nyborg, 0761-15 70 33 eller på mail: stina-katarina@sandtrolletsforskola.se


När du har fått plats hos oss

Vi samarbetar med kommunen som kommer meddela de familjer som fått plats hos oss. Detta brukar ske i månadsskiftet februari/mars.

De som inte fått plats men önskar att stå kvar i kö, måste meddela detta till kommunen för att man ska få behålla sin plats i kön.


Vi på Sandtrollets Förskola skickar sedan ut infomation om inskolning under våren. Vi kallar även till ett informationsmöte för alla nya föräldrar i början av juni.


Gemansam vårdnad

Vid gemensam vårdnad måste båda vårdnadshavarna skriva under ansökan för att den ska vara giltig. Bor sedan barnet växelvis hos föräldrarna har barnet rätt till förskola med hänsyn till respektive vårdnadshavares behov.


Din förskoleplats fungerar som ett abonnemang

Plats inom förskola är ett abonnemang som löper hela året, även under lov, semester och annan ledighet. Platsen står till förfogande tills den sägs upp av vårdnadshavare.


Om du har tackat ja till en plats på förskolan och önskar skjuta upp starten kan du göra det max 4 veckor, dock senast till den 13 september. På Sandtrollets Förskola börjar inskolningarna vecka 33.