Rumpnissarna

Rumpnissarna:                                                          0761 - 15 70 35                                                 rumpnissarna@sandtrolletsforskola.se

Rumpnissarna

Rumpnissarna är en småbarnsavdelning för barn i åldern 1 – 3 år. Vi arbetar i lugnt tempo och ger barnen stort utrymme för utforskande. Sång och sagopåsar är ett dagligt inslag hos oss.

När det är dags för vila gör vi detta på vår veranda i härlig frisk luft.


Vi som arbetar här är Katarina Heier, Mia Torpling & Alexandra Ahlkvist.

Ansöknsök om plats härnsök

Sandtrollets förskola AB


Scoutvägen 69


261 93 Saxtorp