Våra avdelningar

 

Vår förskola består av tre avdelningar, Rumpnissarna, Trollen och Vättarna. Grundstommen är tre pedagoger per avdelning samt en person i kök och städ som även fungerar som en resurs och tillgång för barn och pedagoger i arbetet med barnen.

Ansök om plats här

Sandtrollets förskola AB

 

Scoutvägen 69

 

261 93 Saxtorp