Verksamheten, barnplacering

Om ni har synpunkter på verksamheten kontakta i första hand pedagogerna på avdelningen det gäller. Fungerar inte detta tillfredsställande är det Katarina Heier och Christina Nyborg (båda firmatecknare) som har det yttersta ansvaret.

 

rumpnissarna@sandtrolletsforskola.se

 

trollen@sandtrolletsforskola.se

 

vattarna@sandtrolletsforskola.se

 

stina-katarina@sandtrolletsforskola.se

 

 

 

När det gäller barnplacering kontaktar ni Christina Nyborg, 0761 - 15 70 33 eller på mail stina-katarina@sandtrolletsforskola.se

Ansök om plats här

Sandtrollets förskola AB

 

Scoutvägen 69

 

261 93 Saxtorp